Пословни и стручни скупови

Још од почетка организовања “Сремске куленијаде“  један од главних циљева било је рад на брендирању и заштити кулена са географским пореклом, организовање и повезивање произвођача куленова. У том духу формирано је Удружење куленара “Сремски кулен“ који ће сигурно још више и брже утицати да се првобитни циљеви Куленијаде и реализују у наредном периоду. Ознака географског порекла управо јесте значајно маркетиншко средство које свом кориснику гарантује предност у односу на конкуренцију у привредној утакмици. Производ означен ознаком географског порекла потрошачи доживљавају као производ посебних квалитета, које други производи те врсте не поседују. Чланови Удружења се активно укључују у организацију Куленијаде и тиме доприносе и својој и популаризацији Куленијаде.

За све њих али и за друге заинтересоване организује се предавање везано за безбедност производа од свињског меса, санитарни услови за производњу или у договору са члановима Удружења тема која је актуелна.