Ердевик

Ердевик – фрушкогорски бисер

 

Ердевик је једно од најлепших насеља на Фрушкој гори. Ово село , утонуло у зеленило столетног растиња и винограда, окићено расцветалим баштама и цветним терасама, ово лепо село остаје у срцима оних које се овде роде, живе или се бар једном затекну.

Налази се у троуглу између Илока(17 Км), Сремске Митровице(26Км), и Шида (16Км) чијој општини територијално и припада. Са типичном панонском (континенталном ) климом, са бројним потоцима, изворима и са три језера, на плодној црници, мештани Ердевика се баве пољопривредом, а чувени су по својим виноградима и винима. Шуме се протежу на површини од 1500 ха и заштићене су у Националном парку Фрушке горе, шуме липе, храста, букве, багрема, бора и смрче, идеално су скровиште многоврсне дивљачи ,а посебно јелена, муфлона и дивљих свиња.

У тој питомој слици села, посебно је раскошна и лепа сеоска школа и њено двориште. Својом висином, архитектонском градњом и изгледом негованости, наткриљује село и постаје,заједно са Домом културе и Омладинским домом, који се наслањају уз њу , срце и биће села. Настава се одвија на српском и словачком језику. У добро опремљеним и лепо уређеним учионицама, оплемењеним зеленилом и цвећем, ученици осим редовних и обавезних наставних програма, свакодневно се баве многобројним ваннаставним, слободним активностима и са задовољством долазе у своју школу, чувају је и уређују.

Услед обиља природног блага, Ердевик се рано јавља као насеље. Археолошким истраживањем многи налази наводе на закључак да је на овом терену постојало насеље још у бронзано доба. У селу се налазе неколико локација из римског доба, а по писаним споменицима Ердевик се први пут спомиње 1351 године, док на мапи Срема већ 1730. године.

Данас ердевичко становништво у већини сачињавају Срби (преко 50%), потом Словаци, а има и Мађара, Немаца, Јевреја, Хрвата, Русина и Рома.

Чувајући своју баштину и наслеђе, мештани иду напред, иду до савршенства између природе и човека. Иду до лепоте , до живота.